nedestruktivní zkoušení polotovarů, materiálů, dílů, tyčí, profilů, trubek, drátů, zkoušení trhlin, automatické vířivoproudé zkušební systémy a snímač

nedestruktivní zkoušení polotovarů, materiálů, dílů, tyčí, profilů, trubek, drátů, zkoušení trhlin, automatické vířivoproudé zkušební systémy a snímače

Webové stránky společnosti: www.foerster.cz

FOERSTER TECOM s.r.o.

FOERSTER TECOM s.r.o. – NDT zkoušení, vířivé proudy, povrchové vady, záměna materiálu, lasery LAP, laserové projektory, liniové lasery, laserové měření, laserové technologie

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.