výroba a prodej betonové kanalizační šachty, studny, dlaždice, poklopy kanalizačních šachet, zámková dlažba betonová, zatravňovací tvárnice, obrubníky, krajníky, žlaby, příkopové tvárnice štípané, svahové tvarovky, květináče a zahradní vázy

Betonové kanalizační šachty a studny: betonové šachty je složená z jednotlivých prvků. Jsou to šachtové základy (dna), kanalizační skruže, přechodové skruže (kónusy), přechodové desky a vyrovnávací kroužky (prstence). Betonová šachta je určena pro budování venkovních vstupních a revizních kanalizačních šachet, tvořících součást systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek pro odvádění odpadních vod. Kanalizační skruže bez stupadel (tzv. studniční skruže) se rovněž používají pro stavbu studní.
Poklopy kanalizačních šachet: poklopy se používají pro zakrytí vstupních otvorů kanalizačních šachet o světlém průměru 625 mm. Podle požadavku na zatížení jsou poklopy rozděleny do tří tříd. Poklopy třídy A15 se používají v dopravních plochách pro pěší nebo cyklistický provoz a v zelených plochách. Poklopy třídy B125 se používají v komunikacích pro pěší a pěších zónách a plochách pro parkování a stání osobních vozidel.
Betonové dlaždice: betonové dlaždice se používají pro vytváření povrchu venkovních komunikací a ploch pro pěší jako například chodníků, pěších zón, teras, pochozích částí plochých střech atd. Dlaždice se vyrábí v přírodní šedé barvě betonu v hladkém a vzorovaném provedení nebo s vymývaným povrchem tvořeným různobarevnou drtí o zrnitosti 4–8 mm (drobná, malá) nebo 8–16 mm (velká).
Zámková dlažba betonová: zámková dlažba se používá pro vytváření povrchu venkovních silničních komunikací, parkovišť a ploch (dlažba tloušťky 80 mm) a komunikací pro pěší a cyklistický provoz (dlažba tloušťky 60 mm). Zámková dlažba se vyrábí v přírodní šedé barvě betonu nebo v různých barevných odstínech.
Betonové zatravňovací tvárnice: betonové zatravňovací tvárnice se používají pro vytváření povrchu venkovních travnatých parkovišť,odpočívadel a odstavných ploch a dále zpevněných přístupových komunikací ke garážím a obytným budovám. Dále je lze použít ke zpevnění svahů a břehů koryt vodotečí. Tvárnice se vyrábí v přírodní šedé barvě betonu nebo v různých barevných odstínech.
Betonové obrubníky a krajníky: betonové obrubníky se používají pro funkční oddělení povrchů venkovních ploch různého určení a stejné nebo různé výškové úrovně (např. silničních komunikací a parkovišť od chodníků; chodníků od travnatých ploch atd.). Betonové krajníky jsou určeny pro zpevnění a oddělení krajnice vozovky od komunikace. Betonové obrubníky se vyrábí v přírodní šedé barvě betonu nebo v různých barevných odstínech. Krajníky se vyrábí buď přírodní šedé nebo s bílým povrchem.
Betonové žlaby a příkopové tvárnice: betonové žlaby a příkopové se používají pro odvádění povrchových, zejména srážkových vod z pozemních komunikací, parkovišť a zpevněných venkovních ploch. Tvárnice žlabovka malá se vyrábí i v barevných odstínech zámkové dlažby.
Betonové tvárnice štípané: betonové tvárnice se používají ke stavbě pohledových nosných i nenosných zděných konstrukcí, zejména plotů, opěrných zídek a pilířů. Štípané betonové tvárnice lze vzhledem k jejich mrazuvzdornosti a malé nasákavosti použít také ke stavbě nezateplených, neomítaných objektů jako garáže, zahradní domky, přístřešky, zahradní krby atd.
Betonové svahové tvarovky: svahové tvarovky se používají ke stavbě nenosných okrasných, případně opěrných zdí a svahů s možností výsadby květin a dekoračních travin. Svahové tvarovky se využívají především tam, kde je třeba estetickým způsobem ohraničit, vymezit nebo oddělit plochy s odlišnou výškovou úrovní terénu.
Betonové květináče a zahradní vázy: betonové květináče a zahradní vázy jsou určeny pro výsadbu květin a okrasné zeleně a slouží jako estetický prvek pro architektonické dotváření parků, zahrad a veřejných prostranství. Květníky se vyrábí v přírodní šedé barvě betonu v hladkém provedení nebo s vymývaným povrchem tvořeným různobarevnou drtí.

Webové stránky společnosti: www.dcpraha.cz

Družstvo cementářů

nejlevnější betonové kanalizační studny, betonové vymývané dlaždice, kanalizační šachty, betonové zatravňovací tvárnice, betonové krajníky a obrubníky, betonové květináče a tvarovky, betonové zahradní vázy, betonové žlaby, betonové poklopy, kanalizační studny

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.