Natavitelné pásy z asfaltu modifikovaného SBS. Asfaltové pásy, asfaltové šindele, modifikované pásy, modifikované lepenky, bitagit, hydroizolace, charbit, charvát, lepenka, šindel, ipa, izolace proti vodě, svařovací lepenka, papírová lepenka, asfaltová

Natavitelné pásy z asfaltu modifikovaného SBS

Jsou to natavitelné asfaltové pásy z modifiikovaného asfaltu SBS s nenasákavou impregnovanou nosnou vložkou z polyesterového rouna, opatřené oboustrannou krycí vrstvou z modifikovaného asfaltu a separační vrstvou, tvořenou lehce tavitelnou PE folií na straně ledné a s jemným popískováním na straně druhé.
Jedná se o pevné pásy s výbornými dilatačními schopnostmi.

Webové stránky společnosti: www.charvat.cz

Charvát

Charvát a.s. je ryze česká firma s rodinnou tradicí od roku 1920.

V současné době se firma Charvát a.s. řadí mezi největší české výrobce a exportéry klasických asfaltovaných lepenek nepískovaných a pískovaných, dále pak natavitelných pásů z oxidovaného a modifikovaného asfaltu SBS a je jediným českým výrobcem asfaltových střešních šindelů. Doplňkovým sortimentem jsou bariérové balicí papíry (parafinované).
Podíl exportu Charvát a.s. převyšuje 70% celkové produkce asfaltového programu. Mezi naše nejvýznamnější prodejní teritoria patří kromě České republiky zejména Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Holandsko, Polsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko.
Úspěšnost firmy Charvát a.s. na náročných zahraničních trzích je důkazem stabilní kvality výrobků a trvalé péče o naše zákazníky.

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.