asfaltové pásy, asfaltové šindele, modifikované pásy, modifikované lepenky, bitagit, hydroizolace, charbit, Charvát, lepenka, šindel, ipa, izolace proti vodě, svařovací lepenka, papírová lepenka, asfaltová lepenka, střešní šindel, bobrovka, gačovaný papír

ASFALTOVÉ LEPENKY – NATAVITELNÉ ASFALTOVÉ PÁSY – ASFALTOVÉ ŠINDELE

  • Asfaltové lepenky bez krycí vrstvy (nepískované)
  • Asfaltové lepenky a pásy s krycí vrstvou do 1mm (pískované)
  • Klasické natavitelné asfaltové pásy z oxidovaného asfaltu
  • Natavitelné pásy z asfaltu modifikovaného SBS
  • Protiradonová ochrana
  • Asfaltové šindele
  • Asfaltové šindele HOBBY

Natavitelné pásy z asfaltu modifikovaného SBS
Jsou natavitelné asfaltové pásy z modifikovaného asfaltu SBS s nenasákavou impregnovanou nosnou vložkou z polyesterového rouna či skelné tkaniny, opatřené oboustranně krycí vrstvou z modifikovaného asfaltu a separační vrstvou, tvořenou lehce tavitelnou PE folií na straně jedné a s jemným popískováním na straně druhé.
Jedná se o pevné pásy s výbornými dilatačními schopnostmi.

Webové stránky společnosti: www.charvat.cz

Charvát

Charvát a.s. je ryze česká firma s rodinnou tradicí od roku 1920.

V současné době se firma Charvát a.s. řadí mezi největší české výrobce a exportéry klasických asfaltovaných lepenek nepískovaných a pískovaných, dále pak natavitelných pásů z oxidovaného a modifikovaného asfaltu SBS a je jediným českým výrobcem asfaltových střešních šindelů. Doplňkovým sortimentem jsou bariérové balicí papíry (parafinované).
Podíl exportu Charvát a.s. převyšuje 70% celkové produkce asfaltového programu. Mezi naše nejvýznamnější prodejní teritoria patří kromě České republiky zejména Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Holandsko, Polsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko.
Úspěšnost firmy Charvát a.s. na náročných zahraničních trzích je důkazem stabilní kvality výrobků a trvalé péče o naše zákazníky.

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.