Charvát

Charvát a.s. je ryze česká firma s rodinnou tradicí od roku 1920.

V současné době se firma Charvát a.s. řadí mezi největší české výrobce a exportéry klasických asfaltovaných lepenek nepískovaných a pískovaných, dále pak natavitelných pásů z oxidovaného a modifikovaného asfaltu SBS a je jediným českým výrobcem asfaltových střešních šindelů. Doplňkovým sortimentem jsou bariérové balicí papíry (parafinované).
Podíl exportu Charvát a.s. převyšuje 70% celkové produkce asfaltového programu. Mezi naše nejvýznamnější prodejní teritoria patří kromě České republiky zejména Německo, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Holandsko, Polsko, Litva, Lotyšsko a Estonsko.
Úspěšnost firmy Charvát a.s. na náročných zahraničních trzích je důkazem stabilní kvality výrobků a trvalé péče o naše zákazníky.

Kontaktní údaje:

Adresa:Tel.: 494 383 432, fax: 494 383 308

www.charvat.cz
info@charvat.cz

Asfaltové pásy, asfaltové šindele, bitagit, hydroizolace, charbit, charvát, lepenka, šindel, ipa, izolace proti vodě, svařovací lepenka, papírová lepenka, asfaltová lepenka, střešní šindel, bobrovka, gačovaný papír, parafinovaný papír
- Asfaltové lepenky bez krycí vrstvy (nepískované) - Asfaltové lepenky a pásy s krycí vrstvou do 1mm (pískované) - Klasické natavitelné asfaltové pá..
Natavitelné pásy z asfaltu modifikovaného SBS. Asfaltové pásy, asfaltové šindele, modifikované pásy, modifikované lepenky, bitagit, hydroizolace, charbit, charvát, lepenka, šindel, ipa, izolace proti vodě, svařovací lepenka, papírová lepenka, asfaltová
Natavitelné pásy z asfaltu modifikovaného SBS Jsou to natavitelné asfaltové pásy z modifiikovaného asfaltu SBS s nenasákavou impregnovanou nosnou v..
asfaltové pásy, asfaltové šindele, modifikované pásy, modifikované lepenky, bitagit, hydroizolace, charbit, Charvát, lepenka, šindel, ipa, izolace proti vodě, svařovací lepenka, papírová lepenka, asfaltová lepenka, střešní šindel, bobrovka, gačovaný papír
ASFALTOVÉ LEPENKY – NATAVITELNÉ ASFALTOVÉ PÁSY – ASFALTOVÉ ŠINDELE - Asfaltové lepenky bez krycí vrstvy (nepískované) - Asfaltové lep..
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.