průmyslové optické mikroskopy, mikroskopy přímé, inverzní mikroskopy, invertované mikroskopy, fluorescenční mikroskopy, elektronové mikroskopy, vědecké mikroskopy, konfokální mikroskopy, stereomikroskopy, stereolupy, mikroskopické kamery, mikromanipulátor

Divize Mikroskopie společnosti Carl Zeiss spol. s r.o. je autorizovaným zastoupením mateřské firmy Carl Zeiss Microscopy GmbH. Zabývá se prodejem, servisem a aplikační podporou pro produkty této firmy. Značka Carl Zeiss s tradicí od roku 1846 je proslulá především precizní optikou a mechanikou s důrazem na nekompromisní kvalitu svých výrobků, současně však svým inovativním přístupem s celou řadou patentovaných řešení a uživatelsky přívětivým softwarovým řešením. Hlavními produkty jsou mikroskopy různého provedení pro vědecké aplikace v biologických vědách, rutinní zdravotnické obory, dále pro použití v průmyslu nebo pro vědecké aplikace v materiálových vědách. Produktové portfolio začíná základními světelnými mikroskopy a stereomikroskopy pro výuku a rutinní použití, pokračuje pokročilými systémy, jako jsou automatizované digitální mikroskopy nebo konfokální mikroskopy, které umožňují 3D zobrazení a měření pro rutinní a výzkumné účely v různých oblastech. Novinkou poslední doby jsou systémy pracující na bázi tzv. superrozlišení nebo využívající osvětlení v jedné rovině (LSFM). Na světelné mikroskopy navazují systémy, které využívají principu X-ray technologie, nabízející nedestruktivní 3D zobrazení. Nejvyššího rozlišení je potom dosahováno elektronovými mikroskopy, které spolu s fokusovaným iontovým svazkem umožňují zobrazovat i ve 3D.
Součástí péče o zákazníky je poprodejní servis prováděný našimi techniky, špičkově vyškolenými přímo u výrobce. Zároveň divize Mikroskopie poskytuje aplikační podporu pro všechny nabízené produkty našimi vlastními specialisty nebo specialisty od mateřské firmy. Poskytujeme také široký rozsah služeb a softwaru v oblasti analýzy obrazu, např. měření tvaru, měření tloušťky, vyhodnocení metalografických výbrusů, analýzu částic a nekovových vměstků.
průmyslové optické mikroskopy, mikroskopy přímé, inverzní mikroskopy, invertované mikroskopy, fluorescenční mikroskopy, elektronové mikroskopy, vědecké mikroskopy, konfokální mikroskopy, stereomikroskopy, stereolupy, vizuální kontrola, kontrola jakosti, optická kontrola, rutinní hodnocení, QA, QC, QA/QC, malé zvětšení, velké zvětšení, antivibrační stoly, optické stoly, digitální mikroskopy, digitální kamery, mikroskopické kamery, mikromanipulátory, inkubátory, zařízení a SW pro měření barevnosti a analýzy obrazu, obrazová analýza, makroskopy, korelativní mikroskopie, světelné mikroskopy, multifotonové mikroskopy, superrozlišení, SIM, PALM, LSFM, LSM, Spinning Disk, Apo Tome, částicová analýza prvků, leptání iontovým svazkem, Lightsheet, X-Ray mikroskopy

Webové stránky společnosti: www.zeiss.cz

Carl Zeiss s.r.o.

Společnost Carl Zeiss je veřejnosti známa převážně jako výrobce působící v oblasti optiky a optických zařízení, reprezentovaných v minulosti hlavně výrobou mikroskopů. Společnost se díky důrazu na mnohdy revoluční přístup k řešení potřeb zákazníků stala celosvětově vedoucí firmou v oblasti prodeje špičkových souřadnicových měřicích strojů a mikroskopů nejrůznějších kategorií.I na území ČR a SR je společnost Carl Zeiss dlouhodobě známa díky svým tradičně vysoce spolehlivým výrobkům. Nelze nepřipomenout, že první souřadnicový měřicí stroj ZEISS byl prodán v bývalé ČSSR již v roce 1978. Od té doby si společnost Carl Zeiss udržuje vedoucí postavení na trhu v oblasti prodeje souřadnicové měřicí techniky v České republice a zároveň představuje pro své zákazníky silného partnera i v oblasti mikroskopie. Díky dlouholeté tradici a silnému zázemí dokážeme zpracovat a nabídnout komplexní řešení pro naše zákazníky.

Kontaktní údaje:

Adresa:Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5

www.zeiss.cz

Další prezentace:
průmyslové souřadnicové měřicí stroje a technika, konturografy, profilprojektory, kruhoměry, drsnoměry, měření barevnosti, měření geometrií, spektromesouřadnicová měřicí technika, multisenzorické měřicí stroje, mikroskopy - přímé, inverzní, konfokální, elektronové, měřicí, metalografický výbrusdodavatel průmyslové měřicí techniky, souřadnicových měřicích strojů, konturografů, profilprojektorů, kruhoměrů, drsnoměrů,průmyslových počítačových tomografů, mikroskopů nejrůznějších typů, spektrometrů, zařízení pro měření barevnostiprůmyslová měřicí technika, souřadnicový měřicí stroj, konturograf, profilprojektor, kruhoměr, drsnoměr, průmyslový počítačový tomograf, měřicí mikroskop, měření na zakázku, průmyslový počítačový tomografprůmyslový optický i přímý mikroskop, stereomikroskop,inverzní,invertované mikroskopy, fluorescenční a mikroskop, elektronový mikroskop, mikromanipulátor, obrazová analýza, optická měření, spektrometr, zařízení pro měření barevnosti, optická kontrolaprůmyslové optické mikroskopy, mikroskopy přímé, inverzní, invertované mikroskopy, fluorescenční, elektronové mikroskopy, vědecké mikroskopy, konfokální, stereomikroskopy, mikromanipulátory, zařízení a SW pro měření barevnosti včetně analýzy obrazunejpřesnější průmyslové měření drsnosti, odchylky tvaru a polohy, kruhovitosti, rovinnosti, souososti, soustřednosti, rovinnosti, tvarových ploch, křivek, pravoúhlosti, vnitřních struktur, rozměrů, nejlepší průmyslový souřadnicový měřicí stroj a zařízeníprůmyslové optické mikroskopy, mikroskopy přímé, inverzní, invertované mikroskopy, fluorescenční, elektronové mikroskopy, vědecké mikroskopy, konfokální, stereomikroskopy, mikromanipulátory, zařízení a SW pro měření barevnosti a analýzy obrazu, makroskopysouřadnicový měřicí stroj, konturografy, profilprojektory, průmyslový kruhoměr, drsnoměry, tomografy, špičková průmyslová měřicí technika, portálový měřicí přístroj, dílenský měřicí přístroj, mikrosystémová technika, optická měřicí technika, metrotomografprůmyslové měření drsnosti, polohy, kruhovitosti, měření rovinnosti, souososti, soustřednosti, křivek, tvarových ploch, pravoúhlosti, měření drsnosti povrchů, odchylky tvaru, průmyslový souřadnicový měřicí stroj, profilprojektor, konturografyprůmyslové optické mikroskopy, průmyslové přímé mikroskopy, stereomikroskopy, inverzní mikroskopy, invertované mikroskopy, fluorescenční mikroskopy, elektronové mikroskopy, mikromanipulátory, zařízení pro měření barevnosti, optická měření a kontrolasouřadnicové měřicí přístroje, 3D stroje, portálové měřicí přístroje, stojanové měřicí přístroje, dílenské měřicí přístroje, přístroje na měření úchylek tvaru a polohy, kontur a struktury povrchu, průmyslová mikrosystémová technika, optická měřící technik
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.