střižné nástroje, střižné nástroje Vernet Behringer, razníky a raznice, razníky a raznice Vernet Behringer, karbidové vrtáky, karbidové vrtáky Fraisa, vrtáky s karbidovými břity, vrtáky s karbidovými břity Yestool, skladový systém boxový, skladový systém

Společnost BRUKO TECHNOLOGIE s.r.o. je přední dodavatel jak jednotlivých kovoobráběcích strojů tak zejména pilovrtacich linek linek a center pro níže uvedené kategorie a technologie.
Zastupujeme společnost VERNET BEHRINGER , která vyrábí následující strojní zařízení:
Pilovrtací linka, pilovrtací centrum, CNC pilovrtací linka, CNC pilovrtací centrum, děrovací stroj, děrovací linka, CNC děrovací linka,CNC děrovací centrum, vrtací stroj, vrtací linka, CNC vrtací linka, CNC vrtací centrum, řezání materiálu pod úhlem, NC řezání materiálu pod úhlem, pásová pila pro řezání materiálu pod úhlem, CNC pila pro řezání materiálu pod úhlem, pálicí linka, pálicí centrum, CNC pálicí linka , CNC pálicí centrum, kombinovaná pálicí linka s vrtáním a značením dílů, kombinované pálicí centrum, frézování profilů, vysekávací zařízení, střihací zařízení a střižné nástroje, frézovací zařízení, plazmové řezání, značicí zařízení, značení materiálu tantalovou jehlou ( scribing), jedná se o velmi rychlé rytí do materiálu, nebo značení vyražením, dále stroje pro zpracování ocelových profilů a desek pro ocelové konstrukce, ocelové haly , věže vysokého napětí apod.
Značení materiálu tantalovou jehlou ( scribing) neboznačení vyražením
Tyto stroje , linky a centra slouží ke zpracování profilů až do rozměru cca 1200 x 700 mm , které mají délku cca do 24 m. Střih materiálu do cca 500 t , děrování uhlíkové oceli do tl. 25 mm, velikost desek do 6 x 2 m, řezání plazmou do tl. 40 mm, řezání kyslíkem.
Prodáváme linky , které zpracovávají zejména L profily, H profily, HEB profily, na kterých frézují otvory různých tvarů, případně závitují, děrují, značí díly,zařezávají konce případně střihají konce, vrtají a značí pásy, vrtají, značí a řežou plazmou nebo kyslíkem desky.
Zabýváme se tedy prodejem převážně kombinovaných strojů s vícero technologiemi pro : vrtání profilů, střih profilů, značení profilů , značení profilů vyražením, značení profilů gravírováním, značení materiálu rytím, značení profilů mikroúderovým strojním systémem, strojní značení materiálu, strojní značení profilů, strojní řezání profilů pod úhlem, dělení profilů pod úhlem, frézování profilů, plazmové řezání, CNC plazmové řezání, CNC vrtání, CNC děrování, NC dělení materiálu, CNC střih, CNC pila,NC řezání materiálu, CNC řezání kyslíkem.
Naši konkurenci v této oblasti a aplikacích přestavují výrobní společnosti
jako např. Ficep, Kaltenbach, Voortman, prodávající přímo či nepřímo obdobná zařízení.
Prodáváme nástroje : střižné nástroje, střižné nástroje Vernet Behringer, razníky a raznice, razníky a raznice Vernet Behringer, karbidové vrtáky , karbidové vrtáky Fraisa, vrtáky s karbidovými břity , vrtáky s karbidovými břity Yestool.
Naší DRUHOU OBLASTÍ, kterou se zabýváme je návrh a prodej skladových systémů, zejména do společností prodávajících hutní materiál, dealerů s hutním materiálem a společností zpracovávajících hutní materiál, ale i mnoha dalších průmyslových společností, které chtějí :
zefektivnit činnost skladu, lépe využít prostor skladu, lépe zorganizovat chod skladu,řízení skladu,uspořit lidskou práci ve skladu, usnadnit lidskou práci ve skladu, zlepšit bezpečnost práce ve skladu,plně optimalizovat skladové a skladovací kapacity, zredukovat potřebný prostor skladu, zredukovat pracovní sílu ve skladu, snadná kontrola zpětné dohledatelnosti, zajištění jakosti kvality ve skladu, možnost zpracovat několik objednávek najednou, snadná údržba skladu, používání bar kódů ( barcode) k identifikaci materiálu a objednávek, řízení skladových zásob, just in time ověření statusu objednávek, počítačového řízení a ověřování stavu skladu a umožňující rychle realizovat objednávky, ergonomické zlepšení nakládacích a vykládacích prací a přemisťování materiálu, provedli jsme a provádíme studii ve skladech a zjišťujeme, jak jsou organizovány objednávky, zrychlení manuálních operací ve skladě, zrychlení práce jeřábu ve skladu, minimalizace pohybů ve skladě znamená rychlejší vyřizování objednávek, rychlé roztřídění svazku materiálu během jedné minuty.
Co umožňuje poloautomatický sklad: větší průchodnost a optimální řazení zakázek nebo objednávek, plánování urgentních objednávek, akustická signalizace pro urgentní zakázky,
průběžné doplňování materiálu po předešlých objednávkách.
Nový skladový systém může být aplikován postupně.
Zastupujeme společnost UPMOVIOM , výrobce efektivních skladových systémů,poloautomatické skladové systémy , skladový systém na dlouhý materiál, skladový systém na tyče, skladový systém na trubky, skladový systém na profily, délka materiálu až 12m, a prodáváme:
Poloautomatické skladovací systémy, regálové systémy, dále:
Skladový systém boxový, skladový systém kazetový, poloautomatický skladový systém,
Pojízdný skladový systém s plošinou, pojízdný skladový systém s vagónem, řízení skladu počítačem, skladování kulatiny, skladování trubek skladování jaklů, skladování profilů, skladování těžkého materiálu, skladování oceli, skladování tabulí plechu, skladování desek, automatické skladové systémy.

Webové stránky společnosti: www.brukotechnologie.cz

BRUKO TECHNOLOGIE s.r.o.

Společnost BRUKO TECHNOLOGIE s.r.o. není jen prodejce válečkových dopravníků hnaných a válečkových dopravníků nehnaných pro pily, pásových pil BEHRINGER – poloautomatické pásové pily, automatické pásové pily, kotoučových pil BEHRINGER EISELE – ruční kotoučové pily , poloautomatické kotoučové pily, automatické kotoučové pily , které řeší řezání oceli, řezání nerezu, řezání hliníku, řezání titanu, řezání barevných kovů a též obtížně řezatelných slitin ve formě odlitků a výkovků, včetně řezání pod úhlem, řezání bloků vertikální pilou, řezání ve svazku,řezání nasucho.
řezný kotouč na kov, řezný kotouč na nerez,řezný kotouč na hliník, pilový kotouč, pilový pás na kov, pilový pás na nerez, karbidový kotouč, karbidový pás, PVD pás, PVD kotouč, karbidové vrtáky, HSS vrtáky

Kontaktní údaje:

Adresa:Václavkova 26, 160 00 Praha 6

www.brukotechnologie.cz

Další prezentace:
průmyslové automatické pásové a kotoučové pily, pily na hliníkové profily pro řezání pod úhlem , stroje pro CNC řezání, CNC pily a stroje na řezání, stříhání a dělení nerezu, hliníku, oceli, kovů, tyčí, trubek, řezání profilů, titanu, materiálu, dělení hltvarování, ohýbání, vrtání a děrování trubek CNN a NC, stříhání, děrování a tvarování pásoviny, ohýbání pásoviny nc, vysekávací stroje, CNC vrtací stroje, CNN děrovací stroje, pilovrtací linky a centra, děrovací linky i centra, strojní odjehlování trubepásové pily, kotoučové pilypilovrtací a děrovrtací linky a strojeruční kotoučové pily, poloautomatické i automatické kotoučové pily, řezání nerez oceli, pily na řezání hliníku a titanu, řezání barevných kovů i niklových slitin, odlitků, řezání výkovků, řezání pod úhlem, řezání bloků, svazků, řezání ve svazku, na sucho,automatické pásové pily, poloautomatické kotoučové pily, automatické kotoučové pily, řezání nerez oceli, řezání hliníku, řezání titanu, řezání barevných kovů a niklových slitin, řezání odlitků, řezání výkovků, pod úhlem, řezání bloků, svazků, řezání ve svautomatické pásové pily, poloautomatické kotoučové pily, automatické kotoučové pily, řezání nerez oceli, řezání hliníku, řezání titanu, řezání barevných kovů a niklových slitin, řezání odlitků, řezání výkovků, pod úhlem, řezání bloků, svazků, řezání ve svpoloautomatické skladovací systémy, pojízdný skladový systém s plošinou, pojízdný skladový systém s vagónem, řízení skladu počítačem, skladování kulatiny, skladování trubek skladování jaklů, skladování profilů, skladování těžkého materiálu, skladování ocepoloautomatické skladovací systémy, pojízdný skladový systém s plošinou, pojízdný skladový systém s vagónem, řízení skladu počítačem, skladování kulatiny, skladování trubek skladování jaklů, skladování profilů, skladování těžkého materiálu, skladování oce
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.