průmyslové roboty, robotická pracoviště, robotické linky a buňky, robotické svařování, strojové vidění, machine vision, průmyslové kamery, kamerové systémy v průmyslu, robotická obrábění, manipulace, třídění, zakládání, off-line programování robotů,

Koncept řešení úlohy typu BIN PICKING od firmy Blumenbecker Prag je robotická buňka řízená PLC Simatic, kde lidské oči nahrazuje 3D průmyslová HD kamera, a lidské ruce pak průmyslový robot. Pracoviště slouží pro výběr předmětů (polotovarů) z bedny (kontejneru) robotem, který je naváděn průmyslovou kamerou. Takto vybraný díl je pak umístěn do přesně definované polohy pro následnou technologickou operaci. Pracoviště je nezávislé na typu robota, komunikace probíhá po průmyslových sběrnicích Profinet, Profibus. Jako snímací zařízení je použita 3D kamera SICK Ranger s projekcí dvou laserových čar do scény. Určení tvaru zdvihaného předmětu a vzniklé kolizní situace pak řeší speciálně vyvinutý SW v nadřazeném PC. Pracoviště se snadno kalibruje pomocí etalonového přípravku. Další výhodou je možnost obsloužit více robotů jedním snímacím portálem (tj. jednou kamerou)
průmyslové roboty, robotická pracoviště, robotické linky a buňky, robotické svařování, strojové vidění, machine vision, průmyslové kamery, kamerové systémy v průmyslu, robotická obrábění, manipulace, třídění, zakládání, off-line programování robotů,

Webové stránky společnosti: www.blumenbecker.cz

BLUMENBECKER Prag s.r.o.

BLUMENBECKER Prag působí od svého vzniku v roce 1991 na českém a zahraničním trhu jako jedna z významných firem v oblasti inženýring elektro, průmyslové automatizace a regulovaných pohonů. Průmyslová automatizace TP na bázi decentralizovaných otevřených ŘS PLC, popř. PPC a tvorba uživatelského SW včetně vizualizace TP patří k našim stěžejním aktivitám s dlouholetou tradicí. S postupujícím požadavkem na integraci výrobních a ekonomických dat výrobního podniku jsme se zaměřili také na návrhy a realizaci strukturovaných průmyslových sítí. V poslední dekádě se u nás velmi dynamicky rozvíjí aplikace průmyslových robotů. Robotická pracoviště s roboty KUKA, FANUC (svařování, lepení, řezání, manipulace …) jsou pro nás do budoucna jasně nosným oborem. V poslední době nacházejí často uplatnění i průmyslové kamerové systémy – Machine Vision. Dlouholetou tradici má firma v návrhu a realizaci mnoho-motorových AC/DC regulovaných pohonů na bázi měničů SIEMENS. Rovněž nabízíme i projekci a montáž rozváděčů NN, servis, uvádění do provozu a odborná školení ve vlastním plně funkčním školicím centru.

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.