protipovodňová ochrana, protipovodňové ochranné systémy pro města, obce, bytové domy, byty, vjezdy, výlohy, šachty, dveře, okna, povodňové zábrany a zátarasy, ochranaproti stoupající vodní hladině, povodním

Vzhledem k probíhajícím klimatologickým změnám a změnám v uspořádání soustav vodních toků, které jsou navzdory přírodním zákonitostem často vehnány do nelogických uskupení, jsme nuceni čím dál tím častěji přemýšlet nad otázkou ochrany svého majetku. V období, kdy riziko povodní nehrozíje toto nebezpečí opomíjeno. Pokud není přímé ohrožení, každý nad tím raději mávne rukou, avšak v případě nutnosti, bývá velmi často již pozdě.
Systém DPS 2000 je patentovaným protipovodňovým ochranným systémem, jehož největší předností je nízká hmotnost. Skládá se z hliníkových hradidlových profilů, které se vkládají vždy mezi dva hliníkové sloupky pod kterými jsou nerezové (nebo žárově zinkované) ocelové kotevní desky. K ukončení u zdiva se používá U-profil, který je taktéž z nerezové (nebo žárově zinkované) oceli. Mobilní protipovodňová zábrana, tzn. všechny její komponenty jsou manipulovatelné ručně, což zaručuje její rychlou a snadnou montáž.
Výhody:
• snadná manipulace (montáž, demontáž) všech komponentů probíhá ručně, bez použití jeřábů, nebo jiné mechanizace
• neomezená délka ochranné stěny pro návrhovou hladinu až 4m
• možnosti zvýšení již stávajících ochranných zdí
• ochrana malých prostupů – okenní a dveřní otvory, výlohy, vjezdy, šachty apod. – řešení „na míru“ pro každou individuální situaci
• minimální nároky na údržbu a skladování
• montáž jedné zábrany lze provádět na několika místech současně (tzn. není nutno dodržovat kontinuálnost – stěna délky 100m a výšky 2m může být 5 osobami postavena do 2 hodin)
• okamžitá ochranná působnost hned po uložení prvního hradidlového profilu a následná dostavba do konečné výše při stoupající vodní hladině

Webové stránky společnosti: www.avaps.cz

AVAPS s. r. o.

Hlavním oborem působnosti firmy AVAPS s.r.o. je vývoj, výroba a montáž požárních uzávěrů a kouřových zábran. Jedná se především o roletové textilní požární uzávěry – Avaps textilní roletové požární uzávěry neboli ATRPU / FIBREROLL - vlastní výroba, textilní kouřotěsné požární uzávěry – vlastní výroba, ocelové požární uzávěry FIREROLL nezateplené i zateplené, ocelové uzávěry bočně posuvné, bočně shrnovací, horizontální uzávěry a dále speciální roletové uzávěry - řadíme sem dřevo-plastové uzávěry belgické firmy FLEMA , případně sekční požární uzávěry.
Společnost AVAPS vyvinula pevné kouřové zábrany, pro jejichž vývoj použila dvojí druh materiálu – sklo – skleněné kouřové zábrany ASKOZ a dále textil – textilní kouřové zábrany ATEKOZ. Dalším typem kouřových zábran jsou aktivní, tedy pohyblivé textilní kouřové zábrany ATRKOZ / SMOKEBARRIER.
Dalším oborem je mobilní protipovodňová zábrana DPS 2000 slouží k ochraně majetku a obyvatelstva před ničivou silou povodní, které se v dnešní době stávají stále více nebezpečnějšími.
Systém DPS 2000 je patentovaným protipovodňovým ochranným systémem, jehož největší předností je nízká hmotnost.
Mobilní protipovodňová ochrana slouží k ochraně majetku a obyvatel před povodněmi, které se v dnešní době vyskytují stále častěji. Mimo jiné lze systém využít i k ochraně historických památek, před únikem nebezpečných chemikálií, olejů apod.
Výhody MOBILNÍ protipovodňové zábrany – snadná manipulace, montáž i demontáž všech komponentů probíhá ručně, bez potřeby použití mechanizace – neomezená délka ochranné stěny – ochrana malých prostupů (okenní otvory, dveřní otvory, výlohy, šachty), řešení tzv. na míru pro každou situaci – montáž jedné zábrany lze provádět na několika místech současně – okamžitá ochranná působnost hned po uložení prvního hradidlového profilu a následná dostavba do konečné výše při stoupající vodní hladině.
Z technických vlastností lze poukázat na malé rozměry hradidlových profilů, použití patentovaného esovitého zámku který zvyšuje odolnost vůči mechanickému poškození plovoucími předměty nebo vandalismu, speciální tvrdo-měkké těsnění dále zvyšuje odolnost proti poškození, systém vznikl na základě dlouhodobého vývoje a několikaletých praktických zkušeností.

Kontaktní údaje:

Adresa:U Obalovny 1, 250 647 Klecany

www.avaps.cz
obchod@avaps.cz

Další prezentace:
požární roletové uzávěry, kouřové zábrany, protipovodňová ochrana, protipožární rolety, ocelové protipožární uzávěry, textilní požární uzávěry, pasivní kouřové zábrany, požární ochrana staveb, požární a kouřové rolety, ATRPU, ATRKOZ, ATEKOZ, ASKOZ, FIREROochrana proti povodním, protipovodňová ochrana, ochrana proti povodním pro města, ochrana proti povodním pro obce, MOBILNÍ protipovodňové zábrany, montáž, stavba i demontáž protipovodňových zábran, jak zabránit povodnímkouřové zástěny skleněné, boční požární uzávěry, svislé požární uzávěry, kouřové zástěny textilní, kouřotěsné uzávěry, kouřové zábrany, kouřové rolety, protipožární rolety, ocelové protipožární uzávěry, ATRPU, ATRKOZ, ATEKOZ, ASKOZ, FIREROLLochrany proti povodním, protipovodňové ochrany, ochrany proti povodním pro města, ochrany proti povodním pro obce, MOBILNÍ protipovodňová zábrana pro výrobní podniky, montáž, stavba i demontáž protipovodňové zábrany, jak zabránit povodni, protipovodňové opožární roletový uzávěr, kouřová zábrana textilní, kouřová zábrana skleněná, požární kouřová zábrana, protipožární kouřová zábrana, požární roleta, kouřová roleta, požární roletový uzávěr, protipožární roleta, protipožární ochrana staveb, sekční požární upožární uzávěry, textilní požární uzávěry, kouřotěsné uzávěry, kouřové zábrany, kouřové rolety, protipožární rolety, ocelové protipožární uzávěry, požární rolety, SMOKEBARRIER SG – skleněná PEVNÁ kouřová zábranaFIBREROLL - Textilní požární uzávěry, FIREROLL E240 – Ocelový požární uzávěr, SMOKEBARRIER AT – textilní ROLETOVÁ kouřová zábrana, SMOKEBARRIER ST – textilní PEVNÁ kouřová zábrana, ATRPU, ATRKOZ, ATEKOZ, ASKOZpožární uzávěry, textilní požární uzávěry, kouřotěsné uzávěry, kouřové zábrany, kouřové rolety, protipožární rolety, ocelové protipožární uzávěry, požární roletypožární uzávěry - FIBREROLL, FIBREROLL mini, FIBREROLL H, SMOKEBARRIER AT, SMOKEBBARIER ST, SMOKEBBARIER SG, FIREROLL, FIREROLL ACOUSTIC
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.