protipovodňová ochrana, protipovodňové ochranné systémy pro města, obce, bytové domy, byty, vjezdy, výlohy, šachty, dveře, okna, povodňové zábrany a zátarasy, ochranaproti stoupající vodní hladině, povodním

Vzhledem k probíhajícím klimatologickým změnám a změnám v uspořádání soustav vodních toků, které jsou navzdory přírodním zákonitostem často vehnány do nelogických uskupení, jsme nuceni čím dál tím častěji přemýšlet nad otázkou ochrany svého majetku. V období, kdy riziko povodní nehrozíje toto nebezpečí opomíjeno. Pokud není přímé ohrožení, každý nad tím raději mávne rukou, avšak v případě nutnosti, bývá velmi často již pozdě.
Systém DPS 2000 je patentovaným protipovodňovým ochranným systémem, jehož největší předností je nízká hmotnost. Skládá se z hliníkových hradidlových profilů, které se vkládají vždy mezi dva hliníkové sloupky pod kterými jsou nerezové (nebo žárově zinkované) ocelové kotevní desky. K ukončení u zdiva se používá U-profil, který je taktéž z nerezové (nebo žárově zinkované) oceli. Mobilní protipovodňová zábrana, tzn. všechny její komponenty jsou manipulovatelné ručně, což zaručuje její rychlou a snadnou montáž.
Výhody:
• snadná manipulace (montáž, demontáž) všech komponentů probíhá ručně, bez použití jeřábů, nebo jiné mechanizace
• neomezená délka ochranné stěny pro návrhovou hladinu až 4m
• možnosti zvýšení již stávajících ochranných zdí
• ochrana malých prostupů – okenní a dveřní otvory, výlohy, vjezdy, šachty apod. – řešení „na míru“ pro každou individuální situaci
• minimální nároky na údržbu a skladování
• montáž jedné zábrany lze provádět na několika místech současně (tzn. není nutno dodržovat kontinuálnost – stěna délky 100m a výšky 2m může být 5 osobami postavena do 2 hodin)
• okamžitá ochranná působnost hned po uložení prvního hradidlového profilu a následná dostavba do konečné výše při stoupající vodní hladině

Webové stránky společnosti: www.avaps.cz

AVAPS s. r. o.

Český výrobce textilních roletových požárních uzávěrů FIBREroll , pevných (SSB) skleněných a textilních kouřových zábran SMOKEbarrier ST a SMOKEbarrier SG, a roletových (ASB) textilních kouřových zábran SMOKEbarrier AT. Na všechny výrobky poskytuje odborný servis a pravidelné kontroly přímo od výrobce.
Výhradní zástupce pro ČR a SR firmy BOLTON GATE Co. Ltd. - předního anglického výrobce roletových ocelových požárních uzávěrů FIREROLL E240 i v zatepleném provedení - FIREROLL ACOUSTIC, CONTOUR 2000 – bočně posuvný roletový požární uzávěr, ESCALATOR SHUTTER – horizontální roletový požární uzávěr a EUROFOLD – ocelový bočně shrnovací požární uzávěr.
Firma AVAPS s.r.o. pro doplnění svého sortimentu nabízí a dodává buď samostatně, nebo v kombinaci s textilním roletovým požárním uzávěrem, požární dveře, průmyslová a garážová vrata a rolovací mříže.

Roletové požární uzávěry FIBREroll mají certifikovanou požární odolnost až EW 120 DP1 a EI 60-C1. Pro zvýšení požární odolnosti je možné využít zkrápění (chlazení vodou), čímž lze dosáhnout požární odolnosti až EI 180 DP1.
V rámci neustálého vývoje firma AVAPS tento rok uvádí na trh nový produkt - textilní požární uzávěr FIBREroll EI bez zkrápění s požární odolností až EI 60-C1 s certifikátem CE.

Textilní roletové a pevné kouřové zábrany SMOKEbarrier AT / ST mají certifikovanou požární odolnost D 120, skleněné pevné kouřové zábrany SMOKEbarrier SG mají požární odolnosti D 30, D 60, D 120 a DH 30 (Kouřové zábrany mají označení CE a jsou navrženy dle EN 12101-1).

Kontaktní údaje:

Adresa:U Obalovny 1, 250 647 Klecany

www.avaps.cz
+420 777 911 770
obchod@avaps.cz

Další prezentace:
FIBREROLL - Textilní požární uzávěry, FIREROLL E240 – Ocelový požární uzávěr, SMOKEBARRIER AT – textilní ROLETOVÁ kouřová zábrana, SMOKEBARRIER ST – textilní PEVNÁ kouřová zábranaZkušební centrum požární odolnostiSMOKEbarrier AT – textilní ROLETOVÁ kouřová zábrana, protipovodňová ochrana, protipožární rolety, FIREROLL E240 ocelové protipožární uzávěry, FIBREroll textilní požární uzávěry, pasivní kouřové zábrany, požární ochrana staveb, požární a kouřové roleochrana proti povodním, protipovodňová ochrana, ochrana proti povodním pro města, ochrana proti povodním pro obce, MOBILNÍ protipovodňové zábrany, montáž, stavba i demontáž protipovodňových zábran, jak zabránit povodnímkouřové zástěny skleněné, boční požární uzávěry, svislé požární uzávěry, kouřové zástěny textilní, kouřotěsné uzávěry, kouřové zábrany, kouřové rolety, protipožární rolety, ocelové protipožární uzávěry, FIBREroll, FIREROLL E240, SMOKEbarrier AT, SMOKEbarochrany proti povodním, protipovodňové ochrany, ochrany proti povodním pro města, ochrany proti povodním pro obce, MOBILNÍ protipovodňová zábrana pro výrobní podniky, montáž, stavba i demontáž protipovodňové zábrany, jak zabránit povodni, protipovodňové opožární roletový uzávěr, kouřová zábrana textilní, kouřová zábrana skleněná, požární kouřová zábrana, protipožární kouřová zábrana, požární roleta, kouřová roleta, požární roletový uzávěr, protipožární roleta, protipožární ochrana staveb, sekční požární upožární uzávěry, textilní požární uzávěry, kouřotěsné uzávěry, kouřové zábrany, kouřové rolety, protipožární rolety, ocelové protipožární uzávěry, požární rolety, SMOKEBARRIER SG – skleněná PEVNÁ kouřová zábranapožární uzávěry, textilní požární uzávěry, kouřotěsné uzávěry, kouřové zábrany, kouřové rolety, protipožární rolety, ocelové protipožární uzávěry, požární rolety
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.