přístroje pro měření a stanovení hustoty a koncentrace, systémy pro dávkování a ředění roztoků, vysokotlaký rozklad, rentgenová strukturální analýza

Procesní analyzátory

Senzory pro měření obsahu oxidu uhličitého, Kombinované senzory pro stanovení hustoty a rychlosti zvuku, Senzory pro stanovení hustoty, Vyhodnocovací jednotky, Online systémy pro analýzu nápojů, Senzory pro měření rychlosti zvuku
Analytické a laboratorní přístroje
Přístroje pro stanovení obsahu alkoholu, Analytické systémy pro nápojový průmysl, Laboratorní analyzátory, Přístroje pro stanovení obsahu oxidu uhličitého, Analyzátory pro měření hustoty a rychlosti zvuku, Dávkovací jednotky, Hustoměry, Systémy pro dávkování a ředění roztoků, Vysokotlaký rozklad, Příprava vzorků v mikrovlnném poli, Mikrovlnná syntéza, Systémy pro charakterizaci nanomateriálů, Přístroje pro stanovení obsahu kyslíku, Polarimetry, Reflexní kolorimetry, Refraktometry, Reometry, Sacharimetry, Systémy pro analýzu cukrů, Systémy pro charakterizaci povrchových vlastností, Přenosné teploměry,Viskozimetry, Rentgenová difrakce

přístroje pro měření a stanovení hustoty a koncentrace, systémy pro dávkování a ředění roztoků, vysokotlaký rozklad, rentgenová strukturální analýza

Webové stránky společnosti: www.anton-paar.cz

Anton Paar GmbH, organizační složka

Anton Paar GmbH je výrobcem procesních a laboratorních analyzátorů pro výzkum i průmysl ve špičkové kvalitě. Současně je celosvětovým subdodavatelem jemných mechanických a plechových dílů a elektromechanických komponent.
Nabízíme přístroje a analytické systémy pro stanovení obsahu alkoholu, oxidu uhličitého, obsahu kyslíku, rychlosti zvuku, nápojový průmysl, přípravu vzorků, dávkování a ředění roztoků, analýzu nápojů, atd.

Kontaktní údaje:

Adresa:Česká republika / Slovenská republika

www.anton-paar.cz
+420 233 356 634
info.cz@anton-paar.com
info.sk@anton-paar.com
fax: +420 233 356 63

Další prezentace:
Hustoměry, reologie, reometry, kinematická viskozita, měření hustoty, SAXS, měření nanočástic, mikrovlnný rozklad, zeta potenciálměření hustoty a koncentrace, viskozimetry, mikrovlnné systémy pro rozklad, extrakci, sušení, hydrolýzu bílkovin, syntézu, polarimetry, refraktometrypřístroje a analytické systémy pro stanovení obsahu alkoholu, oxidu uhličitého, obsahu kyslíku, rychlosti zvuku, nápojový průmysl, přípravu vzorků, dávkování a ředění roztoků, analýzu nápojůprůmyslové a procesní analyzátory, hustoměry, viskozimetry, systémy pro analýzu cukrů, charakterizaci povrchových vlastností, měření zákalu, měření obsahu oxidu uhličitého, hustoty a rychlosti zvuku, analýzu nápojů, měření rychlosti zvukupřesné měření hustoty, průmyslové hustoměry, vysokotlaký rozklad, systémy a přístroje pro analýzu cukrů, charakterizaci povrchových vlastností, turbidimetry - měření zákalu, viskozimetry, reometryprůmyslové hustoměry, viskozimetry, reometry, SAXS, zeta potenciál, mikrovlnný rozklad/syntéza, refraktometry, polarimetry, petrochemie, turbidita, měření BioSAXS, GISAXS, SWAX, zeta potenciál, měření rychlosti zvukuměření obsahu COprůmyslové měření koncentrace, viskozimetry, procesní analyzátory, turbidimetry, polarimetry, refraktometry, systémy měření zákalu, měření rychlosti zvuku, měření obsahu O2, SAXS, BioSAXS, GISAXS, SWAX, charakterizace nanomateriálů, systémy pro dávkovánípřístroje pro měření hustoty, průmyslová analýza nápojů, měření obsahu oxidu uhličitého, rentgenová analýza, průmyslové systémy dávkování, ředění roztoků, měření koncentrace, systémy měření hustoty, kinematická viskozita, přesné měření hustotykinematická viskozita, přesné měření hustoty, zeta potenciál, mikrovlnný rozklad, měření rychlosti zvuku, mikrovlnná syntéza, charakterizace nanomateriálů, sacharimetry, mikrovlnné systémy pro sušení a extrakci, polarimetry, přístroje pro měření hustotysystémy pro dávkování v průmyslu, systémy analýzy nápojů, rentgenová analýza, průmyslové analyzátory, měření obsahu oxidu uhličitého, SAXS, tudbidimetry, analýza nápojů, měření obsahu CO2, měření obsahu alkoholu,měření optické barevnosti, měření viskozitylaboratorní přístroje, procesní analyzátory pro měření obsahu alkoholu, měření stupňovitosti, pěnivosti, kvality a zákalu piva, koncentrace plynů v kapalině, obsah kyslíku v kapalinách, měření tloušťky nátěru, filtrovatelnost, nízkoteplotní vlastnosti, duoxidační stabilita, PetroOxy petrochemické analýzy, koncentrace dvou a třísložkových kapalných směsí, hustota pomocí oscilační U-trubice, nanoindentace, tribologie, polarimetry, optická otáčivost, provozní polarimetry, index lomu, vysokoteplotní refraktomnanoindentace, Scratch testy, Tribologie, Calotesty, 3D Imaging, analýza mechanických vlastností materiálů, modul elasticity, creep, průmyslové měření houževnatosti v lomu, měření duktility a deformace, koeficient tření, studie opotřebení, měření tloušťkyprůmyslové analytické systémy, ball-on-disc, pin-on-disc, flat-on-disc, měření abraze, adheze povrchových vrstev, průmyslové měření tvrdosti, měření stratch rezistence a tvrdosti materiálů, měření tvrdosti povlaků, profilové měření materiálů, topografie mreologie - analýzy materiálových deformací a tokových vlastností; modulární reometry, rotační reometr, mikrovlnná syntéza, mikrovlnný rozkladný systém, analýzy v cukrovarnické průmyslu, stanovení obsahu cukru, sacharimetry, modulární cirkulární polarimetrměření konzistence a duktility, penetrometry, stanovení bodu měknutí, měření konzistence a duktility, penetrometry, stanovení bodu měknutí, stanovení oxidační stability, destilační přístroje, rentgenová strukturální analýza, analýzy nealkoholických nápojů
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.