měření konzistence a duktility, penetrometry, stanovení bodu měknutí, měření konzistence a duktility, penetrometry, stanovení bodu měknutí, stanovení oxidační stability, destilační přístroje, rentgenová strukturální analýza, analýzy nealkoholických nápojů

 • měření hustoty a koncentrace - přenosné hustoměry, laboratorní hustoměry, hustoměry pro ropné produkty
 • stanovení obsahu CO2 a O2
 • polarimetry - modulární cirkulární polarimetr
 • refraktometry
 • viskozita - mikroviskometr, stanovení viskozitního indexu a indexu lomu
 • tribologie - nano tribometr, stanovení koeficientu tření
 • analýzy nealkoholických nápojů; analýzy piva, vína a lihovin; stanovení obsahu alkoholu
 • analýzy v cukrovarnické průmyslu, stanovení obsahu cukru, sacharimetry
 • mikrovlnná syntéza, mikrovlnný rozkladný systém
 • reologie - analýzy materiálových deformací a tokových vlastností; modulární reometry, rotační reometr
 • mechanické testy povrchů - nanoindentační a mikroindentační systémy; Nano Scratch, Mikro Scratch a Makro Scratch systémy
 • charakterizace povrchů - stanovení zeta potenciálu
 • rentgenová strukturální analýza
 • stanovení oxidační stability, destilační přístroje
 • měření konzistence a duktility, penetrometry, stanovení bodu měknutí
 • laboratorní automatizace a robotizace
Webové stránky společnosti: www.anton-paar.cz

Anton Paar GmbH, organizační složka

Anton Paar GmbH je výrobcem procesních a laboratorních analyzátorů pro výzkum i průmysl ve špičkové kvalitě. Současně je celosvětovým subdodavatelem jemných mechanických a plechových dílů a elektromechanických komponent.
Nabízíme přístroje a analytické systémy pro stanovení obsahu alkoholu, oxidu uhličitého, obsahu kyslíku, rychlosti zvuku, nápojový průmysl, přípravu vzorků, dávkování a ředění roztoků, analýzu nápojů, atd.

Kontaktní údaje:

Adresa:Česká republika / Slovenská republika

www.anton-paar.cz
+420 233 356 634
info.cz@anton-paar.com
info.sk@anton-paar.com
fax: +420 233 356 63

Další prezentace:
Hustoměry, reologie, reometry, kinematická viskozita, měření hustoty, SAXS, měření nanočástic, mikrovlnný rozklad, zeta potenciálměření hustoty a koncentrace, viskozimetry, mikrovlnné systémy pro rozklad, extrakci, sušení, hydrolýzu bílkovin, syntézu, polarimetry, refraktometrypřístroje pro měření a stanovení hustoty a koncentrace, systémy pro dávkování a ředění roztoků, vysokotlaký rozklad, rentgenová strukturální analýzapřístroje a analytické systémy pro stanovení obsahu alkoholu, oxidu uhličitého, obsahu kyslíku, rychlosti zvuku, nápojový průmysl, přípravu vzorků, dávkování a ředění roztoků, analýzu nápojůprůmyslové a procesní analyzátory, hustoměry, viskozimetry, systémy pro analýzu cukrů, charakterizaci povrchových vlastností, měření zákalu, měření obsahu oxidu uhličitého, hustoty a rychlosti zvuku, analýzu nápojů, měření rychlosti zvukupřesné měření hustoty, průmyslové hustoměry, vysokotlaký rozklad, systémy a přístroje pro analýzu cukrů, charakterizaci povrchových vlastností, turbidimetry - měření zákalu, viskozimetry, reometryprůmyslové hustoměry, viskozimetry, reometry, SAXS, zeta potenciál, mikrovlnný rozklad/syntéza, refraktometry, polarimetry, petrochemie, turbidita, měření BioSAXS, GISAXS, SWAX, zeta potenciál, měření rychlosti zvukuměření obsahu COprůmyslové měření koncentrace, viskozimetry, procesní analyzátory, turbidimetry, polarimetry, refraktometry, systémy měření zákalu, měření rychlosti zvuku, měření obsahu O2, SAXS, BioSAXS, GISAXS, SWAX, charakterizace nanomateriálů, systémy pro dávkovánípřístroje pro měření hustoty, průmyslová analýza nápojů, měření obsahu oxidu uhličitého, rentgenová analýza, průmyslové systémy dávkování, ředění roztoků, měření koncentrace, systémy měření hustoty, kinematická viskozita, přesné měření hustotykinematická viskozita, přesné měření hustoty, zeta potenciál, mikrovlnný rozklad, měření rychlosti zvuku, mikrovlnná syntéza, charakterizace nanomateriálů, sacharimetry, mikrovlnné systémy pro sušení a extrakci, polarimetry, přístroje pro měření hustotysystémy pro dávkování v průmyslu, systémy analýzy nápojů, rentgenová analýza, průmyslové analyzátory, měření obsahu oxidu uhličitého, SAXS, tudbidimetry, analýza nápojů, měření obsahu CO2, měření obsahu alkoholu,měření optické barevnosti, měření viskozitylaboratorní přístroje, procesní analyzátory pro měření obsahu alkoholu, měření stupňovitosti, pěnivosti, kvality a zákalu piva, koncentrace plynů v kapalině, obsah kyslíku v kapalinách, měření tloušťky nátěru, filtrovatelnost, nízkoteplotní vlastnosti, duoxidační stabilita, PetroOxy petrochemické analýzy, koncentrace dvou a třísložkových kapalných směsí, hustota pomocí oscilační U-trubice, nanoindentace, tribologie, polarimetry, optická otáčivost, provozní polarimetry, index lomu, vysokoteplotní refraktomnanoindentace, Scratch testy, Tribologie, Calotesty, 3D Imaging, analýza mechanických vlastností materiálů, modul elasticity, creep, průmyslové měření houževnatosti v lomu, měření duktility a deformace, koeficient tření, studie opotřebení, měření tloušťkyprůmyslové analytické systémy, ball-on-disc, pin-on-disc, flat-on-disc, měření abraze, adheze povrchových vrstev, průmyslové měření tvrdosti, měření stratch rezistence a tvrdosti materiálů, měření tvrdosti povlaků, profilové měření materiálů, topografie mreologie - analýzy materiálových deformací a tokových vlastností; modulární reometry, rotační reometr, mikrovlnná syntéza, mikrovlnný rozkladný systém, analýzy v cukrovarnické průmyslu, stanovení obsahu cukru, sacharimetry, modulární cirkulární polarimetr
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.