Anton Paar GmbH, organizační složka

Anton Paar GmbH je výrobcem procesních a laboratorních analyzátorů pro výzkum i průmysl ve špičkové kvalitě. Současně je celosvětovým subdodavatelem jemných mechanických a plechových dílů a elektromechanických komponent.
Nabízíme přístroje a analytické systémy pro stanovení obsahu alkoholu, oxidu uhličitého, obsahu kyslíku, rychlosti zvuku, nápojový průmysl, přípravu vzorků, dávkování a ředění roztoků, analýzu nápojů, atd.

Kontaktní údaje:

Adresa:Česká republika / Slovenská republika

www.anton-paar.cz
+420 233 356 634
info.cz@anton-paar.com
info.sk@anton-paar.com
fax: +420 233 356 63

Hustoměry, reologie, reometry, kinematická viskozita, měření hustoty, SAXS, měření nanočástic, mikrovlnný rozklad, zeta potenciál
Procesní analyzátory Senzory pro měření obsahu oxidu uhličitého, Kombinované senzory pro stanovení hustoty a rychlosti zvuku, Senzory pro stanovení..
měření hustoty a koncentrace, viskozimetry, mikrovlnné systémy pro rozklad, extrakci, sušení, hydrolýzu bílkovin, syntézu, polarimetry, refraktometry
Anton Paar GmbH je výrobcem procesních a laboratorních analyzátorů pro výzkum i průmysl. Současně je celosvětovým subdodavatelem jemných mechanických ..
přístroje pro měření a stanovení hustoty a koncentrace, systémy pro dávkování a ředění roztoků, vysokotlaký rozklad, rentgenová strukturální analýza
Procesní analyzátory Senzory pro měření obsahu oxidu uhličitého, Kombinované senzory pro stanovení hustoty a rychlosti zvuku, Senzory pro stanovení..
přístroje a analytické systémy pro stanovení obsahu alkoholu, oxidu uhličitého, obsahu kyslíku, rychlosti zvuku, nápojový průmysl, přípravu vzorků, dávkování a ředění roztoků, analýzu nápojů
Anton Paar GmbH je výrobcem procesních a laboratorních analyzátorů pro výzkum i průmysl ve špičkové kvalitě. Současně je celosvětovým subdodavatelem j..
průmyslové a procesní analyzátory, hustoměry, viskozimetry, systémy pro analýzu cukrů, charakterizaci povrchových vlastností, měření zákalu, měření obsahu oxidu uhličitého, hustoty a rychlosti zvuku, analýzu nápojů, měření rychlosti zvuku
Analytické a laboratorní přístroje: přístroje pro stanovení obsahu alkoholu, Analytické systémy pro nápojový průmysl, Přístroje pro stanovení obsahu ..
přesné měření hustoty, průmyslové hustoměry, vysokotlaký rozklad, systémy a přístroje pro analýzu cukrů, charakterizaci povrchových vlastností, turbidimetry - měření zákalu, viskozimetry, reometry
přesné měření hustoty, průmyslové hustoměry, vysokotlaký rozklad, systémy a přístroje pro analýzu cukrů, charakterizaci povrchových vlastností, turbid..
průmyslové hustoměry, viskozimetry, reometry, SAXS, zeta potenciál, mikrovlnný rozklad/syntéza, refraktometry, polarimetry, petrochemie, turbidita, měření BioSAXS, GISAXS, SWAX, zeta potenciál, měření rychlosti zvuku
průmyslové hustoměry, viskozimetry, reometry, SAXS, zeta potenciál, mikrovlnný rozklad/syntéza, refraktometry, polarimetry, petrochemie, turbidita, mě..
měření obsahu CO
měření obsahu CO2 a O2, obsahu alkoholu, optické barevnosti, analýza piva a nápojů, procesní přístroje pro měření - stanovení hustoty a koncentrace,vi..
průmyslové měření koncentrace, viskozimetry, procesní analyzátory, turbidimetry, polarimetry, refraktometry, systémy měření zákalu, měření rychlosti zvuku, měření obsahu O2, SAXS, BioSAXS, GISAXS, SWAX, charakterizace nanomateriálů, systémy pro dávkování
průmyslové měření koncentrace, viskozimetry, procesní analyzátory, turbidimetry, polarimetry, refraktometry, systémy měření zákalu, měření rychlosti z..
přístroje pro měření hustoty, průmyslová analýza nápojů, měření obsahu oxidu uhličitého, rentgenová analýza, průmyslové systémy dávkování, ředění roztoků, měření koncentrace, systémy měření hustoty, kinematická viskozita, přesné měření hustoty
přístroje pro měření hustoty, průmyslová analýza nápojů, měření obsahu oxidu uhličitého, rentgenová analýza, průmyslové systémy dávkování, ředění rozt..
kinematická viskozita, přesné měření hustoty, zeta potenciál, mikrovlnný rozklad, měření rychlosti zvuku, mikrovlnná syntéza, charakterizace nanomateriálů, sacharimetry, mikrovlnné systémy pro sušení a extrakci, polarimetry, přístroje pro měření hustoty
kinematická viskozita, přesné měření hustoty, zeta potenciál, mikrovlnný rozklad, měření rychlosti zvuku, mikrovlnná syntéza, charakterizace nanomater..
systémy pro dávkování v průmyslu, systémy analýzy nápojů, rentgenová analýza, průmyslové analyzátory, měření obsahu oxidu uhličitého, SAXS, tudbidimetry, analýza nápojů, měření obsahu CO2, měření obsahu alkoholu,měření optické barevnosti, měření viskozity
systémy pro dávkování v průmyslu, systémy analýzy nápojů, rentgenová analýza, průmyslové analyzátory, měření obsahu oxidu uhličitého, SAXS, tudbidimet..
laboratorní přístroje, procesní analyzátory pro měření obsahu alkoholu, měření stupňovitosti, pěnivosti, kvality a zákalu piva, koncentrace plynů v kapalině, obsah kyslíku v kapalinách, měření tloušťky nátěru, filtrovatelnost, nízkoteplotní vlastnosti, du
obsah alkoholu, měření stupňovitosti, zákal, měření zákalu piva, obsah CO2, původní extrakt, extrakt, stupňovitost, Brix, Diet, light nápoje, koncentr..
oxidační stabilita, PetroOxy petrochemické analýzy, koncentrace dvou a třísložkových kapalných směsí, hustota pomocí oscilační U-trubice, nanoindentace, tribologie, polarimetry, optická otáčivost, provozní polarimetry, index lomu, vysokoteplotní refraktom
Anton Paar je renomovaným výrobcem sofistikovaných laboratorních přístrojů i procesních analyzátorů pro stanovení základních fyzikálních vlastností. ..
nanoindentace, Scratch testy, Tribologie, Calotesty, 3D Imaging, analýza mechanických vlastností materiálů, modul elasticity, creep, průmyslové měření houževnatosti v lomu, měření duktility a deformace, koeficient tření, studie opotřebení, měření tloušťky
nanoindentace, Scratch testy, Tribologie, Calotesty, 3D Imaging, analýza mechanických vlastností materiálů, modul elasticity, creep, průmyslové měření..
průmyslové analytické systémy, ball-on-disc, pin-on-disc, flat-on-disc, měření abraze, adheze povrchových vrstev, průmyslové měření tvrdosti, měření stratch rezistence a tvrdosti materiálů, měření tvrdosti povlaků, profilové měření materiálů, topografie m
průmyslové analytické systémy, ball-on-disc, pin-on-disc, flat-on-disc, měření abraze, adheze povrchových vrstev, průmyslové měření tvrdosti, měření s..
reologie - analýzy materiálových deformací a tokových vlastností; modulární reometry, rotační reometr, mikrovlnná syntéza, mikrovlnný rozkladný systém, analýzy v cukrovarnické průmyslu, stanovení obsahu cukru, sacharimetry, modulární cirkulární polarimetr
- měření hustoty a koncentrace - přenosné hustoměry, laboratorní hustoměry, hustoměry pro ropné produkty - stanovení obsahu CO2 a O2 - polarimetry -..
měření konzistence a duktility, penetrometry, stanovení bodu měknutí, měření konzistence a duktility, penetrometry, stanovení bodu měknutí, stanovení oxidační stability, destilační přístroje, rentgenová strukturální analýza, analýzy nealkoholických nápojů
- měření hustoty a koncentrace - přenosné hustoměry, laboratorní hustoměry, hustoměry pro ropné produkty - stanovení obsahu CO2 a O2 - polarimetry -..
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.