průmyslové svařování, odporové svařování, mikrosvařování, maxisvařování, bodové svařování, švové svařovaní, svařování výstupkové, bradavkové svařování, stykové svařování stlačením a odtavením, svařování odtavením, přímé i nepřímé bodové svařování, svařová

Firma AMADA MIYACHI Europe je již více než 100 let technologickým leadrem na poli spojování materiálů. Hlavním zaměřením je odporové svařování (resistance welding) a laserové svařování (laser welding). Firma AMADA MIYACHI je také přímým výrobcem kvalitní techniky pro laserové značení - popis (laser marking). Do portfolia řadí také technologii spojování horkým razníkem (hot-bar). Firma AMADA MIYACHI Europe nabízí bezkonkurenčně nejlepší poradenství v oblasti odporové svařování (resistance welding). Díky rozsáhlé celosvětové síti laboratoří je firma AMADA MIYACHI Europe schopna zpracovat vzorky, konzultace a technologický vývoj na nejvyšší možné úrovni a to pro všechny nabízené technologie (svařování, popisování). Firma AMADA MIYACHI Europe komunikuje se svými českými a slovenskými zákazníky v českém jazyce a to včetně servisu, čímž se výrazně liší od konkurence. V oblasti odporového svařování (resistance welding) nabízí firma AMADA MIYACHI nejpokročilejší techniku, která spolu s propracovanou vzdálenou správou představuje špičkové řešení pro firmy v automotive businessu. Pro firmy, které nemají svůj technologický vývoj (a nejen pro ně), nabízí firma AMADA MIYACHI velmi kvalitní základnu know-how a to především v oblasti odporového svařování (resistance welding). Velmi oblíbené je také školení pro personál firmem a to jak pro seřizovače, techniky tak pro zkušené technology. Firma AMADA MIYACHI se také účastní několika významných workshopů a podílí se na tvorbě mezinárodních norem především pro odporové svařování (resistance welding). Mezi pravidelné každoroční aktivity patří také semináře pro zákazníky, které jsou zaměřeny nejen na odporové svařování (resistance welding) ale také na laserové svařování (laser welding), laserové značení - popis (laser marking), tak na spojování horkým razníkem (hot-bar). Technologie spojování horkým razníkem (hot-bar) se využívá jak na spojování plastů (heat-staking), tak na spojování flexibilních pásek v elektronice (ACF laminating) a pájení (reflow soldering). Věříme, že i vy budete spokojený zákazník firmy AMADA MIYACHI Europe.
průmyslové svařování, odporové svařování, mikrosvařování, maxisvařování, bodové svařování, švové svařovaní, svařování výstupkové, bradavkové svařování, stykové svařování stlačením a odtavením, svařování odtavením, přímé i nepřímé bodové svařování, svařování pro sériovou výrobu,spojování horkým razníkem, hot-bar, reflow soldering, školení, seminář

Webové stránky společnosti: www.amadamiyachieurope.com

AMADA MIYACHI

průmyslové svařování, odporové svařování, mikrosvařování, maxisvařování, bodové svařování, švové svařovaní, svařování výstupkové, bradavkové svařování, stykové svařování stlačením a odtavením, svařování odtavením, přímé i nepřímé bodové svařování, svařování pro sériovou výrobu

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.