prostorová akustika, návrhy protihlukových opatření, akustiky, akustické úpravy, akreditované měření a snižování hladin hluku pro sály, učebny, posluchárny, kulturní, průmyslové i obytné budovy, hlukové studie, modelové výpočty hlukové a protihlukové mapy

Společnost Akustika Praha poskytuje svým zákazníkům služby od úvodních měření přes studie, projekty až po dodávky akustických a protihlukových řešení zvukových studií, koncertních sálů, přednáškových síní, divadel, kin, učeben, stadiónů, průmyslových hal atd.
V krátkých lhůtách poskytneme výsledky veškerých potřebných měření z oblasti hluku, prostorové a stavební akustiky, které mohou sloužit jako podklady pro rozhodování o nejvhodnějším využití prostorů, projektování úprav, územní, stavební a kolaudační řízení, stanovisko hygienické služby, vyřizování stížností apod. Akustika Praha je vybavena úředně ověřenými přístroji, umožňujícími přesná měření hluku, doby dozvuku místností a stavební neprůzvučnosti dělicích a obvodových konstrukcí staveb.
PROSTOROVÁ AKUSTIKA: Projekty a realizace akustických úprav sálů všeho druhu, učeben a poslucháren
SNIŽOVÁNÍ HLUKU: Snižování hluku v obytných, kulturních a průmyslových budovách a jejich okolí, hlukové studie k projektu, vyžadované hygienickými stanicemi a stavebními úřady, modelové výpočty šíření hluku, strategické hlukové mapy, akční plány, návrhy protihlukových opatření
AKUSTICKÁ MĚŘENÍ: Zkušební laboratoř č. 1482 akreditovaná ČIA pro měření hluku, stavební neprůzvučnosti a doby dozvuku
Akustika Praha je nezávislá na výrobcích obkladů, podhledů a dalších materiálů pro prostorovou akustiku a snižování hluku. Ze současné široké domácí i zahraniční nabídky vybíráme ve spolupráci s architekty pro svá řešení akustické materiály a výrobky, které umožňují splnit požadavky na dobrou akustiku prostoru či snížení hluku a odpovídají požadavkům investora na cenu. Nabízíme i odbornou realizaci navržených řešení a garantujeme jejich účinnost.
prostorová akustika, návrhy protihlukových opatření, akustiky, akustické úpravy, akreditované měření a snižování hladin hluku pro sály, učebny, posluchárny, kulturní, průmyslové i obytné budovy, hlukové studie, modelové výpočty hlukové mapy, protihlukové clony, měření doby dozvuku

Webové stránky společnosti: www.akustika.cz

Akustika Praha s. r. o.

prostorová akustika pro sály, učebny, posluchárny, akustické úpravy a návrhy akustiky, měření doby dozvuku, akreditované měření a snižování hladin hluku, hlukové studie, modelové výpočty hlukové mapy akční plány, návrhy protihlukových opatření, protihlukové clony

Kontaktní údaje:

Adresa:Thákurova 7, 166 29 Praha 6

www.akustika.cz
akustika@akustika.cz

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.