nejspolehlivější, nejlevnější a nejlepší tepelná čerpadla vzduch – voda ACOND, tepelná čerpadla země – voda THERMIA, podlahové topení a vytápění, klimatizace pro rodinné domy, budovy, průmyslové haly

Výzkum, vývoj a výroba tepelných čerpadel ACOND provádějí odborníci v České Republice. Ovládání, návody k používání, servisní manuály a veškerá technická dokumentace jsou v českém jazyce.
Výhody tepelných čerpadel ze vzduchu proti zemním:
• Podstatně nižší pořizovací náklady vzduch/voda.
• Mnohem rychlejší návratnost investovaných prostředků.
• Nejsou nutné zemní práce, nerozkopou vám celou zahradu.
• Celá zahrada vám zůstane k dispozici. Nad kolektory a vedením k domu nesmíte už nikdy nic postavit a vegetaci musíte vybírat obezřetně.
• Snadný a levnější servis vzduchových čerpadel. Pokud by došlo k narušení kolektorů například kamenem nebo skálou při každoročním namrzání a rozmrzání ledu kolem kolektorů, byla by oprava drahá, obtížná a zahrada opět rozkopaná.
• Nejlepší odpovědí jsou prodejní výsledky. U nás i v celé Evropě prodeje zemních tepelných čerpadel stagnují. Prodeje vzduchových tepelných čerpadel prudce rostou již mnoho let.

Výhody tepelných čerpadel ACOND oproti invertorům:
• Zvýšená životnost zařízení vlivem podstatně kratší doby provozu kompresoru (TČ s plynulou regulací mají dobu provozu kompresoru cca 5500 až 6000 hod. za topnou sezónu oproti 2000 až 2500 u TČ ACOND)
• Zvýšená životnost zařízení snížením počtu rozběhů kompresoru (snížením doby provozu kompresoru se sníží i počet odmrazovacích cyklů, přitom 1 odmrazovací cyklus = 2 rozběhy kompresoru)
• Snížená spotřeba energie na odmrazování snížením počtu odmrazovacích cyklů (snížením doby provozu kompresoru se sníží i počet odmrazovacích cyklů - každé odmrazení znamená neefektivní výdej energie)
• Další snížení spotřeby energie na odmrazování použitím větších mezer mezi lamelami výměníku (tepelná čerpadla s plynulou regulací výkonu mají svůj původ v klimatizaci a proto mají malou rozteč lamel - z toho plyne rychlé zamrzání prostorů mezi lamelami a nutnost častého odmrazování a tím neefektivní výdej energie)
• Snížená spotřeba energie na provoz vodního oběhového čerpadla a ventilátorů (vodní čerpadlo a ventilátory běží při plynulé regulaci nepřetržitě)
• Úspora energie protože odpadají ztráty měniče frekvence
• Zvýšení komfortu ve vytápěném prostoru využitím tepla v akumulační nádobě během vypnutí proudu od HDO (TČ s plynulou regulací výkonu nepoužívají akumulační nádrž)

Webové stránky společnosti: www.acond.cz

ACOND

Výzkum, vývoj a výroba tepelných čerpadel ACOND provádějí odborníci v České Republice. Ovládání, návody k používání, servisní manuály a veškerá technická dokumentace jsou v českém jazyce.
Výhody tepelných čerpadel ze vzduchu proti zemním:
• Podstatně nižší pořizovací náklady vzduch/voda.
• Mnohem rychlejší návratnost investovaných prostředků.
• Nejsou nutné zemní práce, nerozkopou vám celou zahradu.
• Celá zahrada vám zůstane k dispozici. Nad kolektory a vedením k domu nesmíte už nikdy nic postavit a vegetaci musíte vybírat obezřetně.
• Snadný a levnější servis vzduchových čerpadel. Pokud by došlo k narušení kolektorů například kamenem nebo skálou při každoročním namrzání a rozmrzání ledu kolem kolektorů, byla by oprava drahá, obtížná a zahrada opět rozkopaná.
• Nejlepší odpovědí jsou prodejní výsledky. U nás i v celé Evropě prodeje zemních tepelných čerpadel stagnují. Prodeje vzduchových tepelných čerpadel prudce rostou již mnoho let.

Výhody tepelných čerpadel ACOND oproti invertorům:
• Zvýšená životnost zařízení vlivem podstatně kratší doby provozu kompresoru (TČ s plynulou regulací mají dobu provozu kompresoru cca 5500 až 6000 hod. za topnou sezónu oproti 2000 až 2500 u TČ ACOND)
• Zvýšená životnost zařízení snížením počtu rozběhů kompresoru (snížením doby provozu kompresoru se sníží i počet odmrazovacích cyklů, přitom 1 odmrazovací cyklus = 2 rozběhy kompresoru)
• Snížená spotřeba energie na odmrazování snížením počtu odmrazovacích cyklů (snížením doby provozu kompresoru se sníží i počet odmrazovacích cyklů - každé odmrazení znamená neefektivní výdej energie)
• Další snížení spotřeby energie na odmrazování použitím větších mezer mezi lamelami výměníku (tepelná čerpadla s plynulou regulací výkonu mají svůj původ v klimatizaci a proto mají malou rozteč lamel - z toho plyne rychlé zamrzání prostorů mezi lamelami a nutnost častého odmrazování a tím neefektivní výdej energie)
• Snížená spotřeba energie na provoz vodního oběhového čerpadla a ventilátorů (vodní čerpadlo a ventilátory běží při plynulé regulaci nepřetržitě)
• Úspora energie protože odpadají ztráty měniče frekvence
• Zvýšení komfortu ve vytápěném prostoru využitím tepla v akumulační nádobě během vypnutí proudu od HDO (TČ s plynulou regulací výkonu nepoužívají akumulační nádrž)

Kontaktní údaje:

www.acond.cz
+420 606 511 511

 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.