Megger DET2/3 automatický tester zemního odporu zemniče a rezistivity půdy

Megger DET2/3 automatický tester zemního odporu zemniče a rezistivity půdy

Tester Megger DET2/3 je určen pro měření rozsáhlých objektů a složitějších zemnících systémů.

DET2/3 automatický tester zemního odporu je robustní a kompaktní přístroj navržený na měření zemního odporu
zemniče a rezistivity půdy. Poskytuje úplné spektrum měřicích metod a vyniká měřicí metodou pomocí čtyř svorek, která z měření odstraňuje odpor proudového obvodu.

DET2/3 je spolehlivý přístroj, který lze používat u větších nebo složitějších systémů uzemnění, včetně uzemnění
komunikačních systémů a v obtížných podmínkách měření. Přístroj lze používat k měření v souladu s britskými normami BS 7430 (uzemnění), BS-EN-62305 (ochrana proti blesku), s normou IEEE 81 a v aplikacích železniční dopravy.

Použití nejnovějších procesorů a velká interní paměť umožňuje okamžitý výpočet rezistivity půdy (Wennerova nebo
Schlumbergerovat metoda) s ukládáním výsledků měření za celé dny. Měření rezistivity půdy se používají ke stanovení optimálního designu zemniče a jeho umístění, a také při provádění archeologických a geologických průzkumů.

Jeho mikroprocesorem řízený systém je flexibilní a poskytuje uživatelsky příjemný přístup k měření uzemnění s vynikajícími schopnostmi detekce chyb a zobrazením všech informací o měření na velkém barevném displeji.
Lze rychle a snadno nastavit zkušební kmitočet, zkušební proud a filtraci, takže je možné eliminovat nepříznivé
podmínky ovlivňující měření. K eliminaci chyb způsobených šumem v uzemnění může být použito široké rozpětí kmitočtů (již od 10 Hz) a zkušebního proudu s rozlišením 0,5 Hz. DET2/3 má také funkci automatické volby kmitočtu, která vyhledá kmitočet na kterém je šum nejnižší, a potom na něm provede měření.
Přístroj DET2/3 poskytuje aktivní křivky měření, které graficky znázorňují množství šumu v měřeném systému – jde o výkonný diagnostický nástroj pro odborného měřicího technika zemního odporu.

Data výsledků měření lze stáhnout přes USB flash disk nebo přímo do počítače PC s programem PowerDB™
v systému Windows.

Přístroj DET2/3 používá krytí podle standardu IP 54, který zajišťuje ochranu proti povětrnostním vlivům během provozu (při otevření víka krytu). Je-li víko krytu zavřené, ochrana odpovídá standardu IP65 (poškození vlivem vniknutí vody a prachu). Kryt je vyroben z pevného a lehkého kopolymerového polypropylénu, který je schopný odolávat silnému náporu při venkovním provozu.

Interní lithium-iontová baterie poskytuje kapacitu pro celodenní měření. Lithium-iontová baterie se vyznačuje rychlou schopností dobíjení umožňující provádět odpolední měření při nabití vybité baterie během polední přestávky. Přístroj DET2/3 lze napájet také ze standardní baterie 12 V DC.

Webové stránky společnosti: www.megger.cz

Megger CZ s.r.o.

Společnost Megger CZ s.r.o. působí na českém trhu od roku 1996 pod původním názvem
Seba-Dynatronic CZ s.r.o., který byl 17.7.2015 změněn na Megger CZ s.r.o. Aktuálně reprezentuje značeky Megger, SebaKMT a Vivax-Metrotech, kterých je generálním zastoupením. Mezi nejvýznamnější nabízené produkty patří měřící vozy pro vyhledávání kabelových poruch a diagnostiku kabelů, včetně nejmodernějších systémů pro měření částečných výbojů a tangens delta. Tyto měřící systémy doplňuje celá řada mobilních měřících přístrojů pro vyhledávání poruch na inženýrských sítích. Výrobní program firmy Megger obsahuje i zařízení pro testování elektrických ochran, multifunkční revizní přístroje, testery izolace, reflektometry (impulsní zaměřovače), testery elektrického nářadí a pohyblivých přívodů.
Pod značkou SebaKMT společnost Megger vyrábí přístroje na vyhledávání ztrát v rozvodech vody, řízení spotřeby, lokalizaci úniků ve venkovních i vnitřních rozvodech. Do této produktové řady patři poslechové přístroje, korelátory, systémy pro permanentní minitorování parametrů sítě a dohled nad vznikem nežádoucích úniků vody a rovněž i přístroje na měření tlaku a průtoku.
V sortimentu Megger je dále velký výběr vysoce selektivních přístrojů na trasování kabelů, vyhledávání kabelových poruch a lokalizaci zemních souprav značky Vivax-Metrotech.
Mimo velmi široké nabídky přístrojů pro elektrická měření a měření v rozvodech vody nabízí firma Megger CZ s.r.o. celou řadu odborných školení a seminářů, a to jak přímo u zákazníka, tak ve vlastních školících centrech, protože každý přístroj je pouze tak dobrý, jak dobrá je jeho obsluha.
Služby společnosti Megger CZ s.r.o. doplňuje servisní středisko, které zajistí, že pokud dojde k poruše přístroje, bude jeho oprava rychlá a kvalifikovaná, takže doba výpadku bude minimální.

Kontaktní údaje:

Adresa:Budečská 1010/18, 120 00 Praha 2

www.megger.cz
+420 222 520 508
info.cz@megger.com

Další prezentace:
Megger mikroohmetry DLRO100 (Ducter) pro měření velmi malých odporů proudem 100 Avyhledání trasy kabelu, trasování a vytyčení kabelu, vyhledání poruchy kabelu, kroková metoda, plášťová porucha kabelu, hybridní A-rám, VIVAX, VIVAX-METROTECH, VM-510 FFLtester spotřebičů - PAT150, PAT150R, PAT120, PAT100, sdružený tester spotřebičů, kombinovaný revizní přístroj - MFT1835, MFT1825, MFT1815, MFT1800, tester uzemnění a zemní smyčky, DET24, DET14, Tester izolace 2.5kVvyhledávání ztrát v rozvodech vody, lokalizace úniků vody ve venkovních i vnitřních rozvodech, poslechové přístroje, systémy pro permanentní monitorování parametrů sítě, nežádoucí únik vody, přístroje na měření tlaku a průtoku vody, testery izolačního odpprofesionální revizní měřící přístroje, měření částečných výbojů a tangens delta, testování elektrických ochran, multifunkční revizní přístroje, testery izolace, reflektometry, impulsní zaměřovače, testery elektrického nářadí a pohyblivých přívodů, koreláměřící vozy, měřící vůz pro kabelové poruchy, měřící technika pro diagnostiku kabelů, tangens delta, vyhledávání kabelů, trasování kabelů, měřící systémy kabelů, částečné výboje, měření částečných výbojů, měření ztrát vody, korelátor, Baur, Radeton, Intermultifunkční revizní přístroje, měřiče izolačních odporů, měřiče zemních odporů, mikroohmmetry, reflektometry ,testery spotřebičů, testery elektrické pevnosti, zkoušení baterií, multifunkční testery, měřiče izolace, testery smyčky, zkoušečky, revizní přís
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.