Megger mikroohmetry DLRO100 (Ducter) pro měření velmi malých odporů proudem 100 A

"Ducter" je pojem, který je používán více jak 100 let pro měření velmi malých přechodových odporů. Názvem "Ducter" byl nazván mikroohmetr vyrobený firmou Megger, který byl v červnu roku 1908 zaregistrován a od té doby je v průmyslu používán jako standardní pojem.

Výrazným přínosem mikroohmetrů Megger řady DLRO100 je jejich napájení z akumulátoru bez nutnosti síťového připojení. Integrovaný Li-ion akumulátor dodává konstantní proud 100 A až pro 200 manuálních nebo automatických testů při používání v terénu. Zařízení splňuje bezpečnostní kategorii CAT IV 600 V AC / 500 V DC podle IEC 61010 a zajišťuje tak bezpečnost uživatele i v nepříznivých podmínkách. Pevná konstrukce, jednoduché ovládání a IP 54 (kryt otevřen) zaručují stabilitu a spolehlivost naměřených výsledků v různých pracovních podmínkách.
Přístroje v produktové řadě Megger DLRO100 mají rozsah měření 0,1 μΩ až 1,999 Ω s rozlišením 0,1 μΩ. Výsledky jsou zobrazeny na velkém LCD displeji a v závislosti na modelu lze také uložit do velkokapacitní interní paměti pro pozdější využití. Naměřené a uložené výsledky je možné zobrazit na displeji nebo přes USB stáhnout do PC. Některé modely mají k dispozici také možnost vzdálené obsluhy a také rozhraní Bluetooth.
U řady zařízení Megger DLRO100 jsou k dispozici tři režimy testování.

Manuální režim – testování je možné spustit až po připojení testovacích vodičů k měřenému objektu. Po stisknutí tlačítka TEST se rozsvítí kontrolka signalizující probíhající měření.

Auto režim – uživatel nastaví požadovaný testovací proud, připojí proudovou sondu k měřenému objektu, a jakmile se připojí napěťová sonda, začne automaticky probíhat test. Pro zopakování testu již stačí napěťovou sondu odpojit a znovu připojit.

Trvalý režim - testovací vodiče jsou připojeny k měřenému objektu a po stisknutí tlačítka TEST je spuštěno měření. Zařízení opakuje testovací cykly až do následujícího stisknutí tlačítka TEST nebo do vypršení času testu.

Dále je nutné zmínit širokou škálu testovacích vodičů. Standardní oddělené proudové a napěťové vodiče nebo Kelvinovy kleště sdružující napěťový a proudový vodič do jedné svorky a to v délkách 5, 10 nebo 15 metrů. Všechny jsou v bezpečností kategorii CAT IV 600 V AC / 500 V DC. Jako přínos pro uživatele je možné použít speciální Kelvinovy kleště, které mají nastavitelnou velikost čelistí, což zajišťuje výborné spojení s testovaným objektem a dále rozšiřuje použitelnost tohoto měřícího přístroje. Při použití vhodných adaptérů je možné také zákazníkem použít své vlastní měřící vodiče.

Příklady použití mikroohmetru
Potřeba měřit velmi nízké odpory je dobře známá a je nejvíce rozšířená mezi správci elektrických sítí, v průmyslu i dopravě.
Správci elektrických sítí – při uvádění sítí do provozu a pravidelné údržbě
• Testování přechodových odporů na spínacích a jistících prvcích
• Testování přechodových odporů kabelových spojů a přípojnic
• Odpor kabelů a vodičů
• Měření ochranného pospojování
• Údržba větrných elektráren
Průmysl – detekce výrobních vad
• Testování jistících prvků - kontakty a spoje
• Testování VN rozváděčů
• Testování svarů a spojů
Doprava – výroba a údržba
• Uzemnění železniční soustavy – spoje a uzemnění
• Výstavba a údržba železniční a trolejové sítě
• Spoje rámů a elektrických obvodů v letadlech

Webové stránky společnosti: www.megger.cz

Megger CZ s.r.o.

Společnost Megger CZ s.r.o. působí na českém trhu od roku 1996 pod původním názvem
Seba-Dynatronic CZ s.r.o., který byl 17.7.2015 změněn na Megger CZ s.r.o. Aktuálně reprezentuje značeky Megger, SebaKMT a Vivax-Metrotech, kterých je generálním zastoupením. Mezi nejvýznamnější nabízené produkty patří měřící vozy pro vyhledávání kabelových poruch a diagnostiku kabelů, včetně nejmodernějších systémů pro měření částečných výbojů a tangens delta. Tyto měřící systémy doplňuje celá řada mobilních měřících přístrojů pro vyhledávání poruch na inženýrských sítích. Výrobní program firmy Megger obsahuje i zařízení pro testování elektrických ochran, multifunkční revizní přístroje, testery izolace, reflektometry (impulsní zaměřovače), testery elektrického nářadí a pohyblivých přívodů.
Pod značkou SebaKMT společnost Megger vyrábí přístroje na vyhledávání ztrát v rozvodech vody, řízení spotřeby, lokalizaci úniků ve venkovních i vnitřních rozvodech. Do této produktové řady patři poslechové přístroje, korelátory, systémy pro permanentní minitorování parametrů sítě a dohled nad vznikem nežádoucích úniků vody a rovněž i přístroje na měření tlaku a průtoku.
V sortimentu Megger je dále velký výběr vysoce selektivních přístrojů na trasování kabelů, vyhledávání kabelových poruch a lokalizaci zemních souprav značky Vivax-Metrotech.
Mimo velmi široké nabídky přístrojů pro elektrická měření a měření v rozvodech vody nabízí firma Megger CZ s.r.o. celou řadu odborných školení a seminářů, a to jak přímo u zákazníka, tak ve vlastních školících centrech, protože každý přístroj je pouze tak dobrý, jak dobrá je jeho obsluha.
Služby společnosti Megger CZ s.r.o. doplňuje servisní středisko, které zajistí, že pokud dojde k poruše přístroje, bude jeho oprava rychlá a kvalifikovaná, takže doba výpadku bude minimální.

Kontaktní údaje:

Adresa:Budečská 1010/18, 120 00 Praha 2

www.megger.cz
+420 222 520 508
info.cz@megger.com

Další prezentace:
Megger DET2/3 automatický tester zemního odporu zemniče a rezistivity půdyvyhledání trasy kabelu, trasování a vytyčení kabelu, vyhledání poruchy kabelu, kroková metoda, plášťová porucha kabelu, hybridní A-rám, VIVAX, VIVAX-METROTECH, VM-510 FFLtester spotřebičů - PAT150, PAT150R, PAT120, PAT100, sdružený tester spotřebičů, kombinovaný revizní přístroj - MFT1835, MFT1825, MFT1815, MFT1800, tester uzemnění a zemní smyčky, DET24, DET14, Tester izolace 2.5kVvyhledávání ztrát v rozvodech vody, lokalizace úniků vody ve venkovních i vnitřních rozvodech, poslechové přístroje, systémy pro permanentní monitorování parametrů sítě, nežádoucí únik vody, přístroje na měření tlaku a průtoku vody, testery izolačního odpprofesionální revizní měřící přístroje, měření částečných výbojů a tangens delta, testování elektrických ochran, multifunkční revizní přístroje, testery izolace, reflektometry, impulsní zaměřovače, testery elektrického nářadí a pohyblivých přívodů, koreláměřící vozy, měřící vůz pro kabelové poruchy, měřící technika pro diagnostiku kabelů, tangens delta, vyhledávání kabelů, trasování kabelů, měřící systémy kabelů, částečné výboje, měření částečných výbojů, měření ztrát vody, korelátor, Baur, Radeton, Intermultifunkční revizní přístroje, měřiče izolačních odporů, měřiče zemních odporů, mikroohmmetry, reflektometry ,testery spotřebičů, testery elektrické pevnosti, zkoušení baterií, multifunkční testery, měřiče izolace, testery smyčky, zkoušečky, revizní přís
 
2018 © Futurum Direct Marketing s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.